СРПСКА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВИЈА СВЕТОГ САВЕ

Телефон
011 2764 564
011 2762 080
Адреса
Мије Ковачевића 11
11000 Београд
Србија

Секретар - Ђакон Немања Калем

Динарски текући рачун: 205 - 72808 - 11
Девизни текући рачун: 00 - 739 - 00021213
ПИБ: 103308065
Матични број: 07090170
Особа за контакт: Драгана Калем

Да ли имате питање за нас?