Српска Православна Богословија Светог Саве - Београд, © 2013 - Сва права су задржана | Веб дизајн
МиркоМ
манастира. Манастирска библиотека је својим садржајем морала задовољити најнужније литургијске потребе, па је збирка обухватала најмање дванаест књига. Било је и богатијих библиотека, од којих су неке делимично сачуване до данас у манастирима Хиландар, Дечани, Жича, Пећка патријаршија и другим. И библиотеке владара и властеле, судећи по невеликом броју сачуваних књига, имале су збирке сличне манастирским библиотекама, али сa више историографских дела, летописа, хроника, правних прописа, па чак и са световном литературом. После оснивања Хиландара и његове библиотеке, од XIII века па на даље, осниване су библиотеке у
манастирима Студеница, Жича, Сопоћани, Милешева, Дечани, Пећ, Грачаница, Манасија, Морача, Пива, Св. Тројица крај Пљеваља, Ковиљ, Крушедол, Хопово и др. Познато је да су поједини српски владари имали своје библиотеке. Сачувани су примерци књига из библиотека краљева
Владислава, Уроша и Милутина (добијали су књиге из Хиландара, наручивали преписе, даривали књигама цркве и манастире и неговали преписивачку делатност на својим дворовима). У периоду Отоманске империје, када су Османлије наметнуле сурове услове народу и тиме ослабили  његову егзистенцију, прекида се успон културе. Османлије су рушили све световне институције, па чак и библиотеке. Једино су манастири била места где се чувала традиција преписивања и чувања књига.
На самом почетку XVIII века постављени су темељи Патријаршијској библиотеци. Ратови су изазвали често пресељавање Патријаршијске библиотеке. Иако у доба Првог српског устанка није било услова за подизање просветних установа, ипак су тада учињени почетни кораци. Осим основних школа, формирана је Велика школа којој је Доситеј Oбрадовић 1808. године поклонио своју библиотеку, а ускоро као продужетак идеје о описмењавању српског народа, Доситеј је основао прву Богословију и њој доделио део књига у сврху извођења редовне наставе. Године 1836. формирана је Библиотека Београдске Богословије.