Српска Православна Богословија Светог Саве - Београд, © 2013 - Сва права су задржана | Веб дизајн
МиркоМ
Трећи разред

- Свето Писмо Старог Завета
- Свето Писмо Новог Завета
- Историја Хришћанске Цркве
- Историја Српске Цркве
- Српски језик
- Грчки језик
- Латински језик
- Енглески језик
- Црквенословенски језик
- Догматика
- Литургика
- Црквено право
- Патрологија
- Психологија са логиком
- Црквено Појање са типиком
Први разред:

- Свето Писмо Старог Завета
- Библијска историја
- Општа историја
- Историја Хришћанске Цркве
- Српски језик
- Руски језик
- Грчки језик
- Енглески језик
- Црквенословенски језик
- Црквено Појање са основама музике
- Агиологија
- Катихизис
Други разред:

- Свето Писмо Старог Завета
- Свето Писмо Новог Завета
- Општа историја
- Историја Хришћанске Цркве
- Српски језик
- Руски језик
- Грчки језик
- Енглески језик
- Латински језик
- Црквенословенски језик
- Црквено Појање са основама музике
- Основно богословље (Апологија вере)
- Патрологија
- Информатика
Четврти разред:

- Свето Писмо Старог Завета
- Свето Писмо Новог Завета
- Историја Хришћанске Цркве
- Историја Српске Цркве
- Историја религије
- Српски језик
- Енглески језик
- Црквенословенски језик
- Литургика
- Догматика са упоредним богословљем
- Црквено право (брачно право)
- Омилитика
- Пастирско богословље
- Педагогија
- Црквено Појање са типиком
Пети разред:

- Свето Писмо Новог Завета
- Литургика
- Омилитика
- Историја религије са сектама
- Догматика са упоредним богословљем
- Црквено право (канонско право)
- Историја Српске Цркве
- Философија
- Агиологија са химнографијом
- Етика са аскетиком
- Методика наставе
- Пастирско богословљa
- Црквена администрација
- Црквено Појање са типиком